Ponad połowa ludności na świecie, bo około 60 %, żyje w krajach o ustroju demokratycznym. Pozostali, jak na przykład obywatele Arabii Saudyjskiej, Watykanu, Fidżi, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żyją na warunkach niedemokratycznych. Należy zauważyć, że ustrój polityczny danego kraju w znacznym stopniu rzutuje na życie codzienne jego obywateli.

Ten sam ustrój, niejednokrotnie oznacza coś innego dla danego kraju. Tak naprawdę niewiele, bo tylko 25 krajów świata zostało zaliczonych do tych, w których panuje poprawna, dobrze rozumiana, tak zwana pełna edukacja. Inne kraje, w tym również Polska, określane są jako te, które posiadają wadliwy ustrój demokratyczny.

Najtrudniej żyje się jednak obywatelom tych krajów, w których panuje reżim. Obywatele nie mają wtedy żadnego wpływu na to, co dzieje się w kraju, będąc uzależnionymi od jednostki sprawującej rządy. Forma ustroju przyjęta powszechnie w danym kraju w znaczącym stopniu wpływa na styl życia ludzi, ich sposób myślenia, zachowania.

Wyraźnie można zauważyć, iż kraje demokratyczne dają swoim obywatelom swobodę, poczucie wolności, prawo o decydowaniu o sobie, czego niestety nie można powiedzieć o narodach, których losy zależą od decyzji grupy rządzącej.

nianie elektroniczne tarcze hamulcowe
Magdalena
News Reporter
Mam na imię Magdalena. Spotkajmy się na moim blogu ;)