Wielokulturowość to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Pogodzenie ze sobą różnych kultur na terenie jednego państwa to bardzo trudne zadanie – niektóre kraje, takie jak, np.

Kanada radzą sobie z nim niemal książkowo, a inne, tj. Niemcy, Francja czy Wielka Brytania ponoszą na tym polu klęskę.

Pomijając już jednak korzyści i wady społeczeństwa wielokulturowego, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że taka różnorodność kulturowa danego państwa bądź regionu przyciąga do niego. turystów.

Najlepszym punktem do obserwacji tego zjawiska są tzw. megamiasta, czyli kosmopolityczne metropolie, w których spotykają się ludzie różnych ras, wywodzący się z różnych kultur i kręgów cywilizacyjnych.

Takie miejsca przyciągają głównie turystów wykształconych i oczytanych, którzy coraz częściej nie chcą w podróży poznać tylko odmiennej kultury, ale także ich mieszanki, zaobserwować zachodzące między poszczególnymi stylami życia i zwyczajami relacje. To dlatego właśnie takie „kulturowe tygle” są dla nich bardzo atrakcyjnym celem podróży.

Zadbane auto Warszawa www.csse-roma.eu
Magdalena
News Reporter
Mam na imię Magdalena. Spotkajmy się na moim blogu ;)